Valgkomité


I forbindelse med valg av rektor og prorektor har styret ved Universitetet i Stavanger oppnevnt en valgkomité med følgende medlemmer:

Undervisnings- og forskerpersonalet:

Førstelektor Elisabeth Ianke Mørkeseth, HF (leder)
Professor Tor Hemmingsen, TN
Professor Ola Kvaløy, SV
Førsteamanuensis Marianne Nitter, AM


Teknisk-administrativt personalet:

Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen, STAB-UA

Studentene:

Morten Rønne, nestleder, StOr
 

Valgkomiteens primære oppgave er å bidra til at det kommer tilstrekkelig mange og kompetente kandidater til å fylle vervene som rektor og prorektor. Det er ønskelig med forslag på kandidatpar. Vi oppfordrer ansatte og studenter til å fremme forslag.

Fristen for forslag til valgkomiteen er 10. januar 2011 kl 15.00. Valgkomiteen kan kontaktes direkte, fortrinnsvis gjennom den aktuelle fakultetsrepresentanten. Vår ambisjon er å få fram flere gode par av kandidater.

Valgkomiteen overleverer forslagene til valgstyret, som står for den tekniske gjennomføringen av valget, for offentliggjøring 26. januar 2011.


Sist oppdatert av (27.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktinformasjon:

Spørsmål om reglement og gjennomføring av rektor- og prorektorvalg:
Valgstyrets leder Ivar Austvoll, tlf. 51832039
Valgstyrets sekretær Gry Åse Tjørhom, tlf. 51833023.

Henvendelser fra media:

Leder for valgkomiteen, Elisabeth Ianke Mørkeseth, tlf. 51833510, elisabeth.i.morkeseth@uis.no
Ola Kvaløy, tlf. 51831582 ola.kvaloy@uis.noValgkomité

Om preferansevalg (pdf)


Regler for preferansevalg (pdf)