Hvem er Parat UiS?


Parat har representanter på alle fakultet og stabsavdelinger ved UiS

Her finner du kontaktinformasjon til din nærmeste tillitsvalgte i Parat-UiS

Plasstillitsvalgte:

Det teknisk- naturvitenskapelig fakultet:
Inger Hetland, telefon 5183 2798 
Carolina Hara, vara 5183 2037

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora:
Eva Gjein, vara / f.t. plasstillitsvalgt, telefon 5183 2910

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Nina Nesheim, plasstillitsvalgt, 5183 1581
Kari Riste,  vara, telefon 5183 1535

Arkeologisk Museum:
Eva Kristina M Calder, plasstillitsvalgt, telefon 5183 2621

Fellestjenester:
Sara Nustad Mauland, telefon 5183 1016

Handelshøgskolen

Anette Hansen, telefon 5183 3746

Hovedtillitsvalgte for Parat-UiS
Knut Sommerseth Lie, leder (HV), telefon 5183  1565
Espen von Osten Skjoldal, nestleder (AØV), telefon 5183 3090


Link til Parat sentralt sine hjemmesider: www.parat.com


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (20.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol