Hvorfor bli medlem i Parat?


Parat er en arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Parat er:

- partipolitisk uavhengig
- organiserer ansatte i alle sektorene i arbeidslivet
- dyktige og kompetente tillitsvalgte
- er representert i både lokale og sentrale utvalg
- sitter ved forhandlingsbordet i lokale og sentrale forhandlinger
- ivaretar dine rettigheter
- medspiller i arbeidslivet
- profesjonelt støtteapparat med regionkontorer
- gode medlemsfordeler som:

  • en time gratis privatrettslig rådgivning pr. medlem pr. år
  • Stipend til etter- og videreutdanning (inntil 50% av kostnader)
  • Svært gunstige og frivillige forsikringsordninger gjennom Gjensidige
  • Rabattordninger på drivstoff, hotell, strøm og telefoni

Medlemsskap i Parat er personlig og følger deg gjennom alle faser i arbeidslivet.

Medlemskontigenten er 1,2 % av all lønn utenom overtid, maks 469,- kr pr. måned.

Kontakt din nærmeste Parat-tillitsvalgt i dag for mer informasjon og innmelding.

Medlemskap i Parat er din forsikring i arbeidslivet!


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (21.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Parat logo