Valg 2011


I løpet av vinteren/våren 2011 skal det gjennomføres valg av rektor/prorektor, interne styremedlemmer, fakultetsstyrer/museumsstyre og instituttstyrer/senterstyrer. Information in English follows.

Valgene gjelder for perioden 1. august 2011 – 31. juli 2015.

Valgstyret har i møte 13. september 2010 fastsatt følgende framdriftsplan for valgene:

Rektor/prorektor
Valgtidspunkt: 17. februar - 23. februar kl 15.00. (elektronisk valg)
Nominasjonsfrist: 25. januar
Presentasjonsmøte: 10. februar kl 12.15, Kjell Arholms hus, KA-A1

Interne styremedlemmer
Valgtidspunkt: 17. mars - 23. mars (elektronisk valg)
Nominasjonsfrist: 2. mars kl. 15.00
Presentasjonsmøter: 
- Vitenskapelig ansatte (faste): 14. mars kl. 09.00, Kjell Arholms hus, KA-A2
- Vitenskapelig ansatte (midlertidige): 14. mars kl. 10.30, Kjell Arholms hus, KA-A2
- Teknisk-administrative: 14. mars kl. 13.00, Kjell Arholms hus, KA-A2


Fakultetsstyrer/museumsstyre
Valgtidspunkt: 7. april - 13. april (elektronisk valg)
Nominasjonsfrist: 15. mars

Instituttstyrer/senterstyrer
Valgene skal være avsluttet senest 1. juni
(Disse valgene administreres av fakultetenes valgstyrer)
 

 


Election 2011

During the winter/spring of 2011 elections will be held for Rector/Pro-Rector, internal university board members, faculty boards, museum board and department/center boards.

These elections are for the period of August 1, 2011 to July 31, 2015.

In its meeting on September 13, 2010 the Election Board adopted the following schedule for the elections:


Rector/Pro-Rector
Election time: February 17 - 23 (electronic voting)
Nomination deadline: January 25.
Presentation meeting: February 10 at 12.15, Kjell Arholm’s House, KA-A1

Internal university board members
Election time: March 17 - 23 (electronic voting).
Nomination deadline: February 24 at 15.00
Presentation meetings:
- Academic staff: March 14 at. 09.00, Kjell Arholm’s House, KA-A2
- Technical and administrative staff: March 14 at. 13.00, Kjell Arholm’s House, KA-A2.

Click here to vote

More information (pdf)

Faculty boards / Museum board
Election time: April 7 - 13 (electronic voting).
Nomination deadline: March 15.

Department heads / center heads
These elections will be held no later than June 1.
(To be administered by the faculty election boards)


Sist oppdatert av (14.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktinformasjon:

Spørsmål om reglement og gjennomføring av rektor- og prorektorvalg:
Valgstyrets leder Ivar Austvoll, tlf. 51832039
Valgstyrets sekretær Gry Åse Tjørhom, tlf. 51833023.

Henvendelser fra media:

Leder for valgkomiteen, Elisabeth Ianke Mørkeseth, tlf. 51833510, elisabeth.i.morkeseth@uis.no
Ola Kvaløy, tlf. 51831582 ola.kvaloy@uis.noValgkomité

Om preferansevalg (pdf)


Regler for preferansevalg (pdf)