IMD er på Facebook


Instituttet tar fra 20. august i bruk Facebook som del av informasjonsarbeidet.

Instituttet tar fra 20. august i år i bruk Facebook som informasjonsverktøy. Formålet er først og fremst å vise frem instituttets aktiviteter gjennom arrangementer og bruk av lyd og bilder/video. Vi ønsker også å nå potensielle søkere på denne måten.

Besøk IMD på Facebook nå og bli fan!


Sist oppdatert av (23.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
IMD Bulletin

IMD Bulletin er Institutt for musikk og dans sin interne nyhets- og informasjonskanal for ansatte. Den oppdateres løpende og kommer bare i elektronisk format på denne nettsiden.


Øvrig informasjon for IMD-ansatte finner du på IMD-portalen for ansatte.