IMD Bulletin på nett


IMD Bulletin er Institutt for musikk og dans sin interne nyhets- og informasjonskanal for ansatte ved instituttet.

Etter ønsker fra en rekke ansatte og diskusjon under siste plandager blåser instituttledelsen nytt liv i IMD Bulletin. Denne skal heretter komme i elektronisk form og oppdateres løpende. Saker som ønskes omtalt kan meldes inn til instituttledelsen eller til studiekoordinatorene.

Direkte adresse til IMD Bulletin er:
ansatt.uis.no/imd

God fornøyelse!


Sist oppdatert av (28.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
IMD Bulletin

IMD Bulletin er Institutt for musikk og dans sin interne nyhets- og informasjonskanal for ansatte. Den oppdateres løpende og kommer bare i elektronisk format på denne nettsiden.


Øvrig informasjon for IMD-ansatte finner du på IMD-portalen for ansatte.