Allmøte om Bofu på TekNat


Dekan Per Arne Bjørkum orienterte i dag om Bofu-prosessen under et allmøte på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Sammen med lederen for Bofu-gruppen på TekNat, Tore Wiig, gjorde Bjørkum rede for hva som har skjedd i Bofu-prosessen så langt.

Deretter fikk Morten Tengesdal fra Tekna ordet. Han representerte i denne sammenheng alle fagforeningene på huset.

- Denne prosessen har skapt mye uro og frustrasjon i organisasjonen, sa Tengesdal, som fikk skryt av både ledelse og ansatte for de tillitsvalgtes arbeid i saken.

Sluttpakker
Personaldirektør Halfdan Hagen var invitert til møtet. Han fortalte at Bofu-prosessen innebærer innsparinger tilsvarende 50 stillinger. Ett tiltak er frivillige sluttpakker, et tilbud som vil bli kunngjort før sommerferien.

- Vi har diskutert dette med fagforeningene. Vi er enige om at dette er et virkemiddel som kan brukes, men det er noe uenighet om hvordan det skal gjøres, sa Hagen.

Veien videre
Siste punkt på programmet var hva som skal skje videre. Per Arne Bjørkum gjorde rede for hva vedtaket i UiS-styret innebærer for TekNat og hvilke tiltak som står på planen.

Det ble stilt spørsmål fra salen. Mange var opptatt av at administrative funksjoner sentralt må ta sin del av innstrammingene ved UiS.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.