Bjørkums Bofu-notat juni 2010


Dekan Per Arne Bjørkum har laget et notat om Balansert omstilling for utvikling. Notatet er ett av vedleggene til styrets behandling av Bofu 10. juni.

Notatet ble forsinket til nyhetssaken om saksliste og innkalling til styremøte, men er nå lagt ut (vedlegg 7).

Du kan også laste ned dokumentet her (pdf, 129 kb)


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (09.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.