Nye Bofu-forslag på TekNat


Dekan Per Arne Bjørkum legger frem nye forslag til redusert aktivitet ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet.

Arbeidet med Balansert omstilling for utvikling (Bofu) har pågått siden i fjor sommer. TekNat-fakultetet har hatt en egen arbeidsgruppe for Bofu-arbeidet.

Nå legger dekanen frem forslag til Fakultetsrådets møte 1. juni. Styret ved UiS skal behandle Bofu-saken på sitt møte 10. juni.

Her kan du laste ned og lese viktige dokumenter i saken (pdf-format):


Sist oppdatert av (10.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.