Årshjul FoU 2010 (under arbeid)


Frister og rutiner for FoU-saker ved fakultetet/UiS, og noen eksterne frister. For Forskningsrådet er det lagt inn de seks vedtatte hovedsøknadsfristene.

 Januar
- 15.01 (ca.) Siste kontroll over registreringer i FORSKDOK
- 31.01 Siste frist for registrering i FORSKDOK. Kontaktperson: Suvada Veledar.
- 31.01 Intern frist UiS for intern rapportering av resultater fra foregående år.
- 31.01 Driftsmidler for ansatte på doktorgrad (ikke stipendiater). Kontaktperson: Marianne Trå.
- pågår Fagplanarbeid phd

Februar
- 17.02 Søknadsfrist Forskningsrådet (2010)
(En av 6 hovedsøknadsfrister gjennom året: se utlysninger på forskningsrådet.no. Enkelte programmer har egne frister. Utlysninger legges ut seinest 6 uker før fristen). Alle søknader skal godkjennes av dekanen før innsending: frist minimum 2 uker før søknadsfristen. Spørsmål og støtte til søknadsskriving, ta kontakt tidlig. Kontaktpersoner: Elin Thuen (prodekan), Marianne Trå (adm.)
- pågår Fagplanarbeid phd: kursportefølje for kommende studieår

Mars
- Oppstart av forberedelse til årets Forskningsdager som arrangeres i slutten av september.
- 18.03 Frist for innsending av instituttenes/sentrenes prioriteringer av stipendiatstillinger. Kontaktperson: Marianne Trå

April
- 01.04 Prioritering av stipendiatstillinger. Frist for innsending av instituttenes prioriteringer er minimum 2 uker tidligere: 18. mars. Kontaktperson: Marianne Trå
- 16.04 Formidlingsprisen: Frist for å nominere kandidater (ansatte og studenter).
- 21.04 Søknadsfrist Forskningsrådet (2010)

Mai
- 01.05 Vedtak emnerevisjon for kommende studieår
 
Juni
- 02.06 Søknadsfrist Forskningsrådet  (2010)

August
- 15.08 Vikarstipend – søknadsfrist. (Retningslinjer og søknadsskjema: se UiS nettsider).
- 18.08 Frist for innsending av instituttenes/sentrenes prioriteringer av stipendiatstilligner. Kontaktperson: Marianne Trå

September
- 01.09 Prioritering av stipendiatstillinger. Frist for innsending av instituttenes prioriteringer er minimum 2 uker tidligere: 18. august. Kontaktperson: Marianne Trå
- 01.09 Søknadsfrist Forskningsrådet (2010)
- 19.09 (ca.) Gjennomføring av årets Forskningsdager (ca. ukene 38-40)
 
Oktober
- 01.10 Innspill til satsingsforslag om to år (jf. Hovedbudsjettskriv)
- 12.10 Innspill strategisk satsing/prioritering for kommende år (utenfor ordinær ramme)
- 13.10 Søknadsfrist Forskningsrådet (2010)
- 29.10 (ca.) Frist for nominering av publiseringskanaler 2009.
Nivå 1: Forslag kan legges inn på nett: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ 
Nivå 2: Nominering til nivå 2 gjøres i en egen prosess i regi av UHRs publiseringsutvalg    
(http://www.uhr.no/forskning/publiseringsutvalget/), og de nasjonale fagråd  
(http://www.uhr.no/organisering/nasjonale_fagrad/oversikt). Disse forslagene bør komme fra flere personer/fagmiljøer.
- 29.10 Årsfest UiS med doktorpromosjoner og oppnevning av æresdoktorer.

November
- 10.11 (ca.) FORSKDOK – førstegangs purring/kontroll over innlagte publikasjoner
- 10.11 3-årig aktivitetsplan/prognose (studie- og forskningsportefølje) – Fakultetenes frist
- 11.11 Søknadsfrist Forskningsrådet (2010)

Desember
- 01.12 Søknadsfrist Forskningsrådet (2010)
- 10.12 (ca.) FORSKDOK – status over innlagte publikasjoner, ev. purring
- 31.12 Programområder for forskning – årlig rapportering til Sentralt forskningsutvalg

 


Sist oppdatert av (01.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol