Bofu-innspillene er klare


Nå kan du lese Bofu-rapportene til de ulike enhetene på universitetet.

Klikk på "Innspill fra enhetene" i menyen i venstre kolonne. Denne leder til en sak som inneholder lenker til den enkelte enhets Bofu-rapport.

Universitetsdirektøren skal bruke disse innspillene når han utarbeider sitt saksfremlegg til styret. De behandler saken på sitt møte 12. februar.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (13.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.