Hum behandlet forslag til omstilling


Fakultetsrådet ved Det humanistiske fakultet behandlet Bofu-forslaget tirsdag 22. desember.

Det ble fremmet flere alternative forslag i saken, men bare Monika Röthle og Sissel Østrem fikk flertall for sine respektive forslag.

I Röthles forslag gis det forståelse for at aktiviteten ved UiS må reduseres, men ikke til at alle de 50 stillingene skal kuttes i produksjonsleddet. Redusert aktivitet må fordeles på alle ledd og i større grad innbefatte støtte- og fellestjenester ved UiS sentralt, heter det.

I Østrems forslag står det at lærerutdanningen må ha et bredest mulig spekter av fag for å kunne tilby attraktive lærerutdanninger. Språkfagene kan derfor ikke legges ned, men det bør heller vurderes heller nullopptak og omplassering.

Les mer om Hums forslag til Bofu-tiltak


 


Sist oppdatert av (23.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no