Kommunikasjonsplan for Bofu-tiltak - intern og ekstern informasjon


Kommunikasjonsplanen utarbeides og ferdigstilles FØR tiltaket iverksettes. Planen skal inneholde

- hva som skal kommuniseres internt og eksternt (dvs. utarbeide budskap - ferdig nyhetsmelding)
- hvem som skal være talsperson ved UiS internt og eksternt – avsender (bør være dekan)
- hvilke skal motta informasjonen internt og eksternt – mottakere
- når det skal kommuniseres internt og eksternt (husk – intern info før ekstern info)
- hvor og hvordan skal det kommuniseres (sted og kanalvalg mot interne og eksterne målgrupper og interessenter)

Viktige interne målgrupper: TLG (rektormøte), ledergruppen i fakultetet/enheten, direkte berørte, tjenestemannsorganisasjoner, ansatte i enheten, formelle organer (institutt-/fakultetsråd) ansatte ved UiS. Vær nøye med å følge personalpolitiske retningslinjer.

Viktige eksterne målgrupper: Mediene og andre som eventuelt berøres av/bør være informert om tiltaket.

Kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet skal være med i utarbeidelsen av kommunikasjonsplanen og bistå i gjennomføringen. Ansvar: Dekan.

Strategi- og kommunikasjonsavdelingen kan også bistå andre enheter i utarbeidelse og gjennomføring av tiltak. Ansvar: Enhetsleder.

Last ned skjema for kommunikasjonsplan (word - 38 kb)


Sist oppdatert av (10.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol