Dokumenter for koordinatorer


Her finner du som er internasjonal koordinator aktuelle dokumenter du trenger i forbindelse med de ulike aktivitetene.

Interne håndbøker/rutiner
Rutine forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning av emner
Utveksling brukermanual (FS) - skal oppdateres
FS Håndbok Internasjonalt  - skal oppdateres

Eksterne håndbøker
Håndbok i internasjonalisering (SIU)
Håndbok for samarbeid med Nord-Amerika (SIU)
Håndbok i internasjonalt samarbeid for skole og opplæring (SIU)
Håndbok for Erasmus University Charter (SIU)
Håndbok i fellesgradssamarbeid (UHR)

Sikkerhet på reisen

Brosjyre Sikkerhet på reisen
Beredskapsavtale med Sjømannskirken
Erstatningsansvar overfor studenter m.m

Prosjektkataloger
SIUs prosjektkatalog
EVE - Europeisk katalog over utdanningsprosjekter

SIU Publikasjoner
Rapportserien
Oversikt alle publikasjoner

Erasmus+
Håndbok for Erasmus-koordinatorer

Statistikk
Oppslagsverk fra SIU

 


Sist oppdatert av Hege Rosså (21.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Håndbok for avtaleforvaltning IK

Internasjonalt kontor ved UiS har utarbeidet en håndbok for forvaltning av utvekslingsavtaler med partnere i utlandet.

Håndboken har fokus på registrering og vedlikehold av informasjon i FS og Public360.

Håndbok - versjon 2 (pdf)