Si fra


Si fra når du oppdager kritikkverdige forhold.

 

Hvem skal jeg kontakte?

Hvem det er fornuftig å snakke med, avhenger av situasjonen.

Ansatte: 
Si fra til den det gjelder, eller bruk ordinær tjenestevei. Gjelder varselet din nærmeste leder, kan du gå til dennes leder. Gjelder det mobbing eller trakassering, er du lovpålagt å gå til leder eller verneombud.

Student:
Si fra til den det gjelder, eller gå til nærmeste kontaktperson for dine studier. Du kan kontakte instituttleder eller en annen ansatt ved universitetet som du har tillit til.

Som student kan du også benytte studentenes nettbaserte meldingssystem

 

Gi nok fakta

For at universitetet skal kunne gripe tak i saken er det vikig at du gir videre mest mulig fakta.

Si fra slik

  • "Jeg tror Hans Hansen mobber Ola Nordmann i administrasjonen. Mistanken bygger på følgende episoder: (fortell om episodene)"

Ikke slik:

  • "Det foregår mobbing i administrasjonen"

 

Du bør si fra tidligst mulig

Når du oppdager kritikkverdige forhold, bør du varsle så snart som mulig. Om du ser at en konflikt med regelverket kan oppstå, kan du også varsle før noe har skjedd.

 

Når skal man si fra?

Eksempel 1: Misbruk av studentdata

Du som student får høre at en ansatt ved universitetet har brukt dine resultater uten å henvise til deg.

Varslingssak: Ta det opp med hovedveileder, gruppeleder eller instituttleder, alt etter hva enhetens organisering tilsier eller hvem som har misbrukt dataene. Ta gjerne med en person du har tillit til i denne samtalen, Synes du ikke at du blir hørt, kan du fylle ut skjema for varsling og sende det til fakultetsdirektør. Dette er brudd på interne etiske retningslinjer og bør varsles om.

 

Eksempel 2: Seksuell trakassering

Anne er stipendiat og snart ferdig med sitt doktorgradsarbeid da hennes veileder begynner å gjøre tilnærmelser overfor henne. Anne er litt smigret men vil ikke ha et forhold til han. Hun prøver å avvise han ved å virke lite interessert. Da han fortsetter å gjøre tilnærmelser kjenner hun seg ille til mote og blir sint og fortvilet. Hun kjenner stor uro for hvordan situasjonen kan komme til å påvirke hennes videre arbeid.
Anne bestemmer seg for å si ifra til veileder at hun ikke føler seg vel med at han flørter med henne. Hun vil også gjøre ham oppmerksom på at dersom han fortsetter vil hun ta det opp med leder eller verneombud.

Varslingssak: Dersom veileder ikke endrer atferd, selv etter at leder eller verneombud har tatt tak i saken, vil formell varsling være det korrekte. Forholdet er brudd på Arbeidsmiljølovens § 4-3, statens etiske retningslinjer, samt

 

Eksempel 3: En kollega jobber for lite

Klaus har lenge irritert seg over at en av hans nære kollega strekker spisepausen langt utover fastsatt tid og i tillegg tar hyppige røykepauser. Klaus opplever at han må ta en uforholdsmessig stor andel av arbeidsoppgavene som han og kollegaen er sammen om. Etter å ha irritert seg over dette i lang tid velger Klaus å ta saken opp med leder.

Varslingssak: Dette vil i de aller fleste tilfeller ikke dreie seg om en varslingssak. Det er imidlertid viktig at slike saker blir tatt opp ettersom de kan føre til konflikter på arbeidsplassen som igjen kan ende om med varsling om trakassering/mobbing.

 

Eksempel 4: Kollega med rusproblemer

Trym arbeider i en enhet sammen med fem andre. En av disse, Gunfrid, har møtt på jobben i bakrus. Stadig oftere er hun borte fra jobb mandager og etter ferier. Hun kommer med ulike forklaringer på fraværet. De andre ansatte ved enheten har gjennomskuet Gunfrid, men siden hun er dyktig og omgjengelig har de valgt å ikke gå videre med saken. I stedet hjelper de henne slik at hun hele tiden er ajour med arbeidet.

Varslingssak: Dette er ikke en varslingssak, men personalsak. Det er imidlertid svært viktig at saker om rusproblemer på arbeidsplassen ikke holdes skjult, men tas opp med leder eller AKAN-kontakten (ruskontakt). At dette ikke holdes skjult er ikke minst viktig av hensyn til den som har rusproblemer.

 

Til toppen

 


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (13.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Klage på læringsmiljøet?

nettsidene for læringsmiljø kan du lese hvordan du klager på det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet.

Klage på læringsmiljøet?

nettsidene for læringsmiljø kan du lese hvordan du klager på det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet.