Slik håndterer vi saken


Fremgangsmåte når universitetet mottar et varslingsskjema

Saken skal behandles så raskt og forsvarlig som mulig.

 • Alle mottatte varsler skal registreres med:
  • dato
  • fra hvem (hvis kjent)
  • kort om hva saken gjelder
 • Den som varsler skal få tilbakemelding senest én uke etter at varselet er mottatt.
 • Vurder hvilke funksjoner/enheter som skal underrettes eller involveres, og hvordan saken skal behandles videre. Alle vurderinger skal dokumenteres

Det er utarbeidet et eget skjema for oppfølging av varslingssaker. Dette kan også benyttes ved varsling fra studenter, så langt det passer. 


Er du som har mottatt et varsel usikker på hvordan du skal følge dette opp?

Personalavdelingen ved personaldirektør kan kontaktes ved behov for veiledning eller bistand i prosessen.


Oppfølging av den som varsler

 • Ivareta konfidensialitet for den som varsler
 • Underrett varsleren når saken avsluttes, og i den grad det anses naturlig/nødvendig mens saken er under behandling.


Avslutning av saken

Når en formalisert varsling avsluttes, skal det alltid lages en kortfattet rapport som sendes universitetsdirektør


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (25.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol