Rett og plikt til å varsle


Arbeidsmiljøloven gir deg både rettigheter og plikter ved varsling

Både ansatte og studenter har rett til å varsle

Arbeidsmiljøloven gir deg rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Loven gir deg et vern mot gjengjeldelse fra universitetet og stiller krav til universitetet  om å legge til rette for varsling. Reglene i arbeidsmiljøloven gjelder alle ansettelsesforhold.

Ved universitetet ønsker vi også at studenter skal varsle om kritikkverdige forhold, og legger derfor til rette for det gjennom varslingsrutinene.

 

Som ansatt kan du ha varslingsplikt

Er du ansatt og oppdager du trakassering, diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse? Da har du i følge arbeidsmiljøloven § 2-3 nr 2 plikt til å si fra til arbeidsgiver eller verneombudet.

Plikt til å si fra kan også følge av andre lover, forskrifter eller avtaler.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (06.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol