Oppretting av nye FS-brukere


Dokumenter som kreves for å få tilgang til FS

Hvordan bli bruker
Når ny bruker skal opprettes i Felles Studentsystem, er det to skjema som må fylles ut. Det ene er Skjema for taushetserklæring, som du finner nedenfor. I tillegg må arbeidsgiver fylle ut hvilke tilganger den enkelte bruker skal ha i et autorisasjonsskjema. En lenke til oversikt over forskjellige brukerroller finner du nederst på siden.

Dersom du og din overordnede er i tvil om hvilke tilganger som er relevante, kan arbeidsgiver legge ved en beskrivelse av arbeidsoppgavene som skal utføres i FS, slik at vi kan legge til rette for dette i FS. Det vil kun være noen få begrensede tilganger for en ny bruker, inntil vedkommende har gjennomgått introkurs som arrangeres to ganger i semesteret, eller med mindre han/hun kan vise til erfaring med systemet.

Hvordan få nye rettigheter
For å få nye rettigheter i FS må du fylle ut det allerede nevnte Autorisasjonsskjema. Skjemaet må være underskrevet av lederen for din avdeling.

Ferdig utfylte skjema sendes i internposten til FS-brukerstøtte.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (14.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol