Slik går du fram


Si i fra

Ofte kan ting løses tidlig gjennom en samtale. Noen ganger viser også mistanken seg å være grunnløs. Snakk eller ta kontakt med noen, og gjør det så tidlig som mulig.


Hvem kan jeg kontakte?

Rådfør deg med noen

Har du allerede sagt i fra uten at det hjalp? Rådfør deg med noen du stoler på, vi har listet opp forslag til noen som kan gi deg gode råd.


Hvem kan jeg rådføre meg med?

Formalisert varsling

Meld inn varselet formelt via skjema. Gjennom formalisert varsling gir du UiS bedre mulighet til å håndtere forholdet det varsles om.

Mer om formell varsling


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (06.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol