Varsling ved UiS


UiS ønsker åpenhet og god intern kommunikasjon i virksomheten.

Kjenner du til kritikkverdige forhold som kan være skadelige for UiS eller den enkelte ved universitetet, ønsker vi at du sier fra!

Vi garanterer at det er trygt for deg å varsle og at saken blir fulgt opp.

Rektor Marit Boyesen og universitetsdirektør Ole Ringdal.


 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (22.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol