Bruk av flagg ved dødsfall


Dødsfall blant ansatte eller studenter kan markeres med flagging på halv stang. Det er viktig at ansvarlig leder/fagenhet gjør ledelsen oppmerksom på slike hendelser.

Ved dødsfall blant ansatte eller studenter vil Driftsavdelingen heise flagget til halv stang på bisettelsesdagen. Etter bisettelsen heises flagget til topps. I visse tilfeller vil det også flagges på dødsdagen.

Ansvarlig leder må ved dødsfall alltid sende melding til Strategi- og kommunikasjonsavdelingen samt nærmeste overordnede og personalavdelingen


Sist oppdatert av Egil C. Svela (24.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol