Flagging ved UiS


Det er Driftsavdelingen og Statsbygg som har ansvar for flagging ved Universitetet i Stavanger.

Statsbygg har ansvar for flagging ved alle nasjonale flaggdager. Som statsinstitusjon vil det da brukes splittflagg på hovedflaggstangen øverst på ”draget/haugen” på campus.

Driftsavdelingen besørger flagging ut over dette. Flagging enten det er nasjonale flagg eller vimpler skal først klareres med Strategi- og kommunikasjonsavdelingen, som igjen vil varsle Driftsavdelingen. Det kan da brukes både hovedflaggstang og de fem flaggstengene ved Arne Rettedals hus. 

Forespørsler om flagging må sendes minst to virkedager før aktuell flaggdag til driftsavdelingen.

NB! Forespørsler om flagging som kommer samme dag som flagging ønskes vil i hovedsak ikke bli etterkommet av Driftsavdelingen.

Flagging ved Bjergsted eller på Arkeologisk museum har henholdsvis Institutt for musikk og dans (intern telefon 34 000) eller Arkeologisk museum (intern telefon 32 600) selv ansvar for.

Spesielle fastsatte flaggdager ved UiS:

  • 29. oktober     Stiftelsesdagen for Universitetet i Stavanger - UiS flaggg på hovedflaggstang og UiS flagg og norske flagg ved AR-hus. 
  • Bevegelig        Offisiell semesterstart i august - UiS-flagg på hovedflaggstang og UiS flagg og norske flagg ved AR-hus. I oppstartsuken i august skal det de øvrige dagene kun flagges med UiS-flagg - offentlig flaggdag kan medføre endringer i dette..
  • Bevegelig        Forskningsdagene - egne vimpler
  • Bevegelig        Åpen dag - UiS flagg

Andre eksempler på når flagging bør benyttes er:

  • Besøk fra andre lands ambassader
  • Offisielle delegasjoner fra utlandet
  • Internasjonale eller nasjonale konferanser og seminarer (på campus)

For spørsmål vedrørende bruk av flagg ved UiS, ta kontakt med driftsavdelingen.

Flaggbruk i Norge tilsier at fra og med mars til og med oktober skal det norske flagget heises kl. 08.00, og fra og med november til og med februar skal det heises kl. 09.00. Flagget fires ved solnedgang, men senest kl. 21.00.

For mer informasjon om det norske flagg og flagging, les mer her http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_flagg


Sist oppdatert av (19.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktpersoner vedrørende flagging.

Tor Åge Berg, Driftsavdelingen
E-post: tor.berg@uis.no
Telefon: 51 83 12 05 

Tilgjengelig flagg ved UiS

Driftsavdelingen ved UiS har følgende nasjonalflagg og andre flagg og vimpler tilgjengelig for flagging ved UiS:

Norge
Sverige
Danmark
Finland
Island
Storbritannia
Frankrike
Tyskland
Nederland
Spania
Italia
Sveits
Polen (evt. Monaco)
Slovakia
Russland
USA
Kina
Vietnam

EU
FN

UiS
Forskningsdagene

Eventuelle andre lands nasjonale flagg vil kunne lånes fra andre institusjoner i regionen. Vi gjør da oppmerksom på at disse flaggene ofte vil være tilpasset 4 eller 6 meters flaggstenger, som ikke er riktig i forhold til lengden på flaggstengene ved UiS. 

Henvendelser vedrørende innkjøp av nye flagg rettes til Driftsavdelingen ved Sven Andersen, sven.andersen@uis.no eller intern telefon 31215