Overvåker influensa-situasjonen


Universitetet er godt forberedt dersom influensaepidemien rammer UiS. Det viktigste tiltaket er likevel at den enkelte student og ansatte utviser god hygiene.

Bedriftslege for UiS, Audun Veggeland, gir de ansatte følgende tre råd til ansatte, studenter og besøkende:
1) Vær nøye med god håndhygiene! Vask hendene med såpe og vann ofte og grundig, og spesielt etter hosting i hendene og kontakt med ansiktet. Vask alltid hendene før måltider. Unngå å berøre munn/ansikt med hendene. Unngå å håndhilse.
2) Ha god hostehygiene! Hold avstand. Unngå å hoste på en slik måte at spyttdråper kan nå andre mennesker. Snu deg bort, host i albukroken eller i engangstørklær som kastes etterpå. Hoster du i hendene, må du være nøye med håndvask umiddelbart etterpå.
3) Begrens samvær med syke personer i den grad det er mulig.

Egen plan
Før sommeren utarbeidet UiS en egen pandemiplan, som skal iverksettes dersom sykdom fører til stort fravær blant de ansatte. Dette var et samarbeid mellom personalavdelingen og strategi- og kommunikasjonsavdelingen. Planen tar for seg hvordan UiS i verste fall kan bli rammet og hvilke tiltak som bør settes inn for å sikre driften hvis så skulle skje.
I sommer er dokumentet blitt oppdatert. Du finner den siste versjonen av pandemiplanen her (pdf - 68 kb).

Du finner også mye informasjon på nettsiden pandemi.no.
Her er Folkehelseinstituttets plakat med gode råd.

Nettsiden www.uis.no/pandemi vil bli kontinuerlig oppdatert med aktuell informasjon.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (17.08.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av kvinne som nyser i tørkle
Universitetet i Stavanger er forberedt på eventuelle sykdomsutbrudd i forbindelse med svineinfluensaen.
Pandemiplan for UiS

UiS har en egen pandemiplan for UiS. Den kan du laste ned her (pdf, 93 kb).