Kvoteordningen


Kvoteordningen er et stipendprogram for studenter fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia til gradsstudier i Norge. Målsetningen med kvoteordningen er kompetansebygging i Sør og Øst, samt å styrke norske læresteders deltakelse i det globale kunnskapssamarbeidet.

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) overtok administrasjonen av ordningen fra Kunnskapsdepartementet 1. januar 2005, og SIU er således kontaktpunkt for norske institusjoner når det gjelder administrative forhold knyttet til kvoteordningen. Internasjonalt kontor har programansvaret for kvoteordningen ved UiS og er saksbehandlende enhet for opptak av kvotestudenter. Vi rapporterer årlig til SIU om bruk av kvoteplasser ved UiS.

Les mer om Kvoteprogrammet på SIUs nettsider.

Kontakt
Institusjonell kontaktperson for kvoteordningen er Shalini P. Frøiland ved Internasjonalt kontor.

Programperioder
Hver programperiode er på 3 studieår. Inneværende programperiode er 2008-2011. UiS søker SIU om kvoteplasser hvert 3. år. Antall kvoteplasser nasjonalt sett har ikke økt de siste årene. UiS har for inneværende programperiode 2008-2011 totalt 30 kvoteplasser. Et visst antall plasser er øremerket studenter fra "øst" (Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia).

Antall kvoteplasser ved UiS inneværende programperiode:
Informasjon vil komme om kort tid.

Fordeling av kvotestipend skjer til fakultetet som så fordeler videre til de aktuelle studieprogrammene. For at et studieprogram skal kunne vurderes for tildeling av kvotestipend, må studieprogrammet være på Master eller PhD-nivå, og all undervisning må foregå på engelsk.

Studieprogrammer med i kvoteordningen
Informasjon vil komme om kort tid.

Samarbeidsavtaler
Kvotestudentene skal rekrutteres gjennom etablerte samarbeidsavtaler mellom UiS og læresteder/institusjoner/organisasjoner/ myndigheter i Sør og øst.

Dersom fagmiljøene etablerer nye samarbeidsavtaler/prosjekter som de ønsker å benytte for å rekruttere kvotestudenter må de ta kontakt med programkoordinator for kvoteordningen i Internasjonalt kontor.

Liste over samarbeidsinsitutsjoner/prosjekter hvor man under inneværende programperiode 2008-2011 kan rekruttere kvotestudenter fra:
Albania - Azerbaijan - Bangladesh - Bhutan - Bosnia Herzegovina - Brasil - Colombia - Egypt - Etiopia - Gambia - Georgia - Ghana - Guatemala - India - Indonesia - Iran - Kambodsja - Kamerun - Kenya -  Kina - Kroatia - Laos - Makedonia - Malawi - Mali - Mongolia - Mosambik - Namibia - Nepal - Nicaragua - Pakistan - Palestina - Peru - Russland - Senegal - Sentral-Asia og Kaukasus - Sri Lanka-  Sudan - Swaziland - Syria - Sør-Afrika - Tanzania - Uganda - Vietnam - Western Balkan - Zambia -Zimbabwe


Sist oppdatert av Trym Holbek (09.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol