Enhet for regnskap- og budsjett


Enheten har ansvar for UiS sin regnskapsrapportering og budsjettutarbeidelse.

For oversikt over regelverk, rutiner og skjema innenfor regnskap henvises det til universitetets økonomihåndbok.

Av hovedoppgaver inngår rådgivning og saksbehandling innenfor regnskap, budsjettutarbeidelse og oppfølging av budsjett, regnskapsrapportering, regnskapsoppfølging og analyse, saksforberedelser, rutiner og kvalitetsforbedring innenfor regnskap og budsjettområdet.

Enhet for regnskap og budsjett finner du i Arne Rettedals hus, 3. etasje vestfløyen.

Medarbeidere:

Turid Adamsen Husvæg, regnskapssjef
Anita Levang, seniorrådgiver
Cathrine Ersland, rådgiver
Annette Lende Torkelsen, førstekonsulent (permisjon)
Jørgen Nilsen, rådgiver 
Karstein Bernt Dalaker, seniorrådgiver
Camilla Grønås, rådgiver
Synnøve Hetland, førstekonsulent
Øystein Jegtvik, rådgiver
Sigurd Torgersen, førstekonsulent
Helene N. Medby, regnskapsmedarbeider
Grete Karin Kaland, førstekonsulent
Yulia Ankipova, konsulent


Sist oppdatert av Åse Ormøy (15.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol