Enhet for lønn


Enheten har ansvar for utbetaling av all lønn, reiseregninger og forskudd samt veiledning i lønnsrelaterte spørsmål.

For rutiner, retningslinjer og skjema for lønnsområdet henvises til universitetets økonomihåndbok.

Av hovedoppgaver inngår utbetaling av fast lønn, registrering og utbetaling av all variabel lønn, reiseregninger og reiseadministrasjon, forskudd og veiledning i lønnsrelaterte spørsmål, samt refusjonsordning NAV. Videre har enheten hovedansvar for saksforberedelser og saksbehandling, rutine og kvalitetsforbedring, samt intern opplæring innen regelverk og system innenfor lønnsområdet.

Enhet for lønn finner du i Arne Rettedals hus, 3. etasje vestfløyen.

Medarbeidere:

Alf Strand, lønningsjef
Helen Ommundsen, seniorkonsulent
Bjørg Marit Håland, seniorkonsulent
Brit Mydland Olsen, seniorkonsulent (permisjon)
Lena Skandsen Holmebakken, rådgiver
Tommy Ramsland, rådgiver
Hilde McMillan, førstekonsulent
Ann Kristin Henriksen, førstekonsulent
Wenche Simonsen Midtgarden, seniorkonsulent
Kari Aspen, førstekonsulent

 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (15.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol