Kjøreplan LU 14.09.2018


Kjøreplanen arkiveres ikke i P360

Utvalg: Læringsmiljøutvalget (LU)
Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg.
Dato: Fredag 14. september 2018, kl. 1330-1600

 

Møteleder leder møtet. Kjøreplanen er en hjelp til møtelederen i dette arbeidet, og avvik i sakenes rekkefølge, starttidspunkt og varighet må påregnes. 

Aktivitet/sak Start Lengde
Opplæring av nye utvalgsmedlemmer 13:30 60 min
Strategisk tema: Den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent VI 14:30 20 min
LU 26/18 Konstituering av utvalget og godkjenning av innkalling 14.09.2018 15:50 10 min
LU 27/18 Godkjenning av møtebok og opptak av eventueltpunkt 15:00 5 min
LU 28/18 Opplæring av nye medlemmer - utvalgets oppfølging 15:05 5 min
LU 29/18 Studentombudet som fast observatør til læringsmiljøutvalget 15:10 5 min
LU 30/18 Forsinket sensur ved UiS. Fast oppfølging 15:15 10 min
LU 31/18 Fellesseminaret 2018 - utsettelse 15:25 10 min
LU 32/18 StOr orienterer 14.09.2018 15:35 15 min
LU 33/18 Utdanningsdirektøren orienterer 14.09.2018 15:50 10 min

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (07.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol