LU 32/18 StOr orienterer 14.09.2018.


Orientering

Studentorganisasjonen StOr orienterer om gjennomførte så vel som planlagte aktiviteter, arbeid og prosesser med knytning til studie- og læringmiljø, samt annet som kan være av interesse for Læringsmiljøutvalget.

StOr planlegger å orientere blant annet om følgende:

  • Møtekalender for Studentparlamentet 2018-2019 (som fastsatt 13. september 2018)
  • Varamedlemmene for LU's studentmedlemmer i studieåret 2018-2019
  • Studentmedlemmer til Utdanningsutvalget i studieåret 2018-2019
  • Erfaringer fra LMU-Forum 2018 som ble avholdt 13.09.2018

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 06.09.2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 32-18 StOr orienterer 14.09.2018.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (06.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol