LU 27/18 Godkjenning av møtebok og opptak av eventueltpunkt.


Vedtakssak

Møteboka fra LU-møtet 22. mai 2018 ble godkjent av utvalgets sekretær 25.05.2018. Møteboka er også lagt ut på utvalgets nettsider og sendt styret til orientering. Møteboka skal nå godkjennes av utvalget.

Utvalgsmedlemmer med forslagsrett kan foreslå punkter til eventuelt. Utvalget har sammen med sekretæren fastsatt at møteoppmeldte eventueltpunkter behandles sammen med utdanningsdirektørens orienteringer. Utvalgets leder og sekretær fastsetter sammen opptak av eventueltpunkter, i samråd med tilstedeværende utvalgsmedlemmer.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende forslag til vedtak:

Møtebok fra Læringsmiljøutvalgets møte LU 22. mai 2018 godkjennes.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 06.09.2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 27-18 Godkjenning av møtebok og opptak av eventueltpunkt.pdf


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (06.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol