Endringer i Internasjonalt kontor


I kjølvannet av OU-prosessen gjennomfører Internasjonalt kontor (IK) i Utdanningsavdelingen en omstilling for å kunne yte bedre fellestjenester til alle seks fakultet. Endringene trer i kraft fra 1. september. Samtidig vil ansvaret for internasjonalt opptak og rekruttering overføres til felles opptakskontor i Enhet for studentservice.

Hvert fakultet vil få to dedikerte kontaktpersoner i IK som vil utføre rådgivning og saksbehandlingsoppgaver til fakultet i tilknytning til utvikling og forvaltning av studentutveksling i studieprogrammene. En vil ha hovedansvaret for det aktuelle fakultetet, mens den andre i større grad vil utføre fellestjenester på tvers av fakultetene.

Endringen medfører at ordningen med medarbeidere som permanent var utplassert i de tidligere tre fakultetene faller bort.

Unntaket er at TN fremdeles vil ha utplassert en rådgiver fra IK i fakultetsadministrasjonens kontorfellesskap.

Les mer om kontaktpersoner og ansvar her.

Eksterne finansieringskilder

Informasjon og rådgivningsoppgaver knyttet til eksterne finansieringskilder (EU, SIU, Norad etc) og støtte i søknadsfasen til eksternt finansierte program vil i det vesentligste blir konsentrert på to rådgivere i kontoret.

– Jeg håper fakultetene tar godt imot de nye kontaktpersonene og involverer de som skal jobbe med spesifikke fakultet inn i studieprogramdiskusjoner, relevante møter og sosiale arrangementer, sier kontorsjef Bjarte Hoem.

Bedre fellestjenester

Hoem forteller at omstillingen i kontoret har hatt som hovedformål å yte bedre fellestjenester til alle seks fakultet ved å bla annet å fokusere mer på studieprogrammene fremfor hvor studentene reiser eller kommer fra.

Det har vært viktig å imøtekomme fakultetenes ønske om at flere medarbeidere i IK er knyttet opp til et av fakultetene som del av stillingen. Samtidig ville vi ha et mindre skille på utviklingsoppgaver og drift for legge til rette for at medarbeidere skal få bedre muligheter for mestring, utvikling og vekst.

Tilbyr opplæring

IK ønsker også i større grad tilby ulike opplegg for opplæring for at ansatte med nye roller i fakultetene får den nødvendig kompetansen til kunne ta ansvar for internasjonalisering i studietilbudene og følge opp utvekslingsstudenter, i samarbeid med IK.

– Som er resultat av dette håper jeg at både kontoret og de ansatte vil forbedre prestasjonene som er knyttet til universitetets strategiske mål, sier Hoem.


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (29.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Internasjonalt kontor
Internasjonalt kontor holder til i tredje etasje på Kitty Kiellands hus på campus Ullandhaug.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no