Sakskart under utarbeidelse LU 09.04.2019


Denne siden er den foreløpige saksliste for møtet, og brukes i utarbeidelsen av møtets sakskart og saker. Sakslista for Læringsmiljøutvalgets møte 09. april 2019 publiseres 04. april 2019.

Saker LU 09.04.2019 (foreløpig)

  • Strategisk tema 09.04.2019:
  • LU 21/19 Innkalling, møtebok og eventuelt 09.04.2019
  • LU 22/19 Årsrapport 2018 og plan for utvalgets arbeid i 2019
  • LU 23/19 Revidert kvalitetssystem
  • LU 24/19 Internasjonalt senter
  • LU 25/19 Forsinket sensur ved UiS. Orientering. Fast oppfølging 
  • LU 26/19 StOr orienterer 09.04.2019
  • LU 27/19 Utdanningsdirektøren orienterer 09.04.2019

 

Sakslisten og sakene er under utarbeidelse som angitt.

Sakslisten er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol