Sakskart under utarbeiing LU 12.02.2019


Denne sida er ei førebels saksliste for møtet, og nyttast i utarbeiinga av sakskart og saker til møtet. Sakslista for læringsmiljøutvalets møte 12. februar 2019 publiserast 30. januar 2019.

Saker LU 12.02.2019 (førebels)

 • LU 01/19 Innkalling, møtebok og eventuelt 12.02.2019. Saksh: UA v/SS-A
 • LU 02/19 Årsrapport 2018 og plan for utvalets arbeid i 2019. Vedtak. Saksh: UA v/SS-A
 • LU 03/19 Utlysing av læringsmiljøprisen. Vedtak. Saksh: UA v/TK
 • LU 04/19 Utlysing av midler til læringsmiljøfremjande tiltak 2019. Vedtak. Saksh: UA v/TK
 • LU 05/18 Møteplan for utvalet 2019/20. Vedtak. Saksh: UA v/SS-A
 • LU 06/18 Revisjon av handlingsplan for universell utforming ved UiS. Drøfting. Saksh: UA v/MAK
 • LU 07/19 Revidert kvalitetssystem. Orientering. Saksh: UA v/VH
 • LU 08/19 Forsinka sensur ved UiS, ordinær eksamen haust 2018. Orientering. Saksh: UA v/MCF
 • LU 09/19 Forslag til endring av studiestøtte - universitetet sitt høyringssvar. Orientering. Saksh: UA v/VH
 • LU 10/19 StOr orienterar 12.02.2019. Saksh: StOr v/leder
 • LU 11/19 Studentombudet orienterar 12.02.2019. Saksh: Studentombudet
 • LU 12/19 Utdanningsdirektøren orienterar 12.02.2019. Saksh: UA v/VH

Sakslista og sakene er under utarbeidelse som angitt.

Sakslista er ikkje godkjend av utdanningsdirektøren.

Sakshandsamar Stig A. Selmer-Anderssen


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (18.01.2019)

Skriv ut artikkel print symbol