Sakskart under utarbeiing LU 12.02.2019


Denne sida er ei førebels saksliste for møtet, og nyttast i utarbeiinga av sakskart og saker til møtet. Sakslista for læringsmiljøutvalets møte 12. februar 2019 publiserast 30. januar 2019.

Saker LU 12.02.2019 (førebels)

Sakslista og sakene er under utarbeidelse som angitt.

Sakslista er ikkje godkjend av utdanningsdirektøren.

Sakshandsamar Stig A. Selmer-Anderssen


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (29.01.2019)

Skriv ut artikkel print symbol