Instituttråd IER - Institutt for energiressurser


Her blir det lagt ut innkalling med saksliste og møtebok for instituttråd IER.

Instituttrådet har følgende medlemmer:

Faste medlemmer:
Aksel Hiorth (vit.)
Jennifer Elizabeth Cunningham (vit.)
Nestor Fernando Cardozo Diaz (vit.)
Reidar Korsnes (tek.adm)
Signe Ottesen (ekstern)
Adolfo Henriquez (ekstern)
Hannah Haugan (studentrep.)

Varamedlemmer:
Skule Strand (vit.)
Andreas Habel (tek.adm)
Janka Rom (ekstern)
Kjell Sigve Lervik (ekstern)

Det kalles inn til møte for instituttråd IER:
Onsdag 6. juni kl. 12.00, rom KE-C334

Innkalling og saksliste 6/6/2018

Møtebok 6/6/2018 (blir lagt ut ultimo juni)


Sist oppdatert av Marianne Sun May Per (22.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol