Instituttråd IEP - Institutt for energi- og petroleumsteknologi


Her blir det lagt ut innkalling med saksliste og møtebok for instituttråd IEP.

Instituttrådet har følgende medlemmer:

Faste medlemmer:
Rune Wiggo Time (vit.)
Zhixin Yu (vit.)
Milad Khatibi (vit.)
Ola Ketil Siqveland (tek.adm)
Liv Almås Carlsen (ekstern)

Varamedlemmer:
Bernt Sigve Aadnøy (vit.)
Mohsen Assadi (vit.)
Sivert Bakken Drangeid (tek.adm)
Gunnstein Sælevik (ekstern)

Det kalles inn til møte for instituttråd IEP:
Mandag 4. juni kl. 12.00, rom KE-C234

Innkalling og saksliste 4/6/2018

Møtebok 4/6/2018 (blir lagt ut ultimo juni)


Sist oppdatert av Marianne Sun May Per (22.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol