Valgresultater


Nedenfor følger resultatet av de valgene som har vært gjennomført den siste uken.

Midlertidig vitenskapelig ansatt representant i styret:

Fast medlem:

  • Hilde Marie Hunsbedt (29 stemmer)

Varamedlemmer:

  • Jarle Urdal (23 stemmer)
  • Claudia Morsut (20 stemmer)

Vararepresentanter til fakultetsstyret ved SV-fakultetet:

Vitenskapelig ansatte:

  • Nadine Zoghbi (30 stemmer)
  • Bjørn Olav Roaldseth (21 stemmer)

Zoghbi går dermed inn som 1. vara og Roaldseth som 2. vara.

Teknisk/administrativt ansatte:

  • Eirik Østensjø Tjelle (12 stemmer)

Mirjam Brigitte Haidler var allerede valgt inn som 1. vara. Tjelle går dermed inn som 2. vara.

Vararepresentanter til fakultetsstyret ved UK-fakultetet:

Vitenskapelig ansatte:

  • Bettina Smith (5 stemmer)
  • Per Zanussi (10 stemmer)
  • Stein Inge Brækhus (8 stemmer)

Tore Johansen var allerede valgt inn som 1. vara. Ut fra valgreglementets bestemmelser om kjønnsmessig balanse (§ 16 pkt. 2) går Smith inn som 2. vara, mens Zanussi og Brækhus går inn som henholdsvis 3. og 4. vara.

Teknisk/administrativt ansatte:

  • Merete Bru Frantzen (5 stemmer)

Her var det ingen vararepresentant fra før, som betyr at Frantzen går inn som 1. vara.

 

Valgprotokoll fra de ulike valgene vil bli publisert på ansattsidene så snart signert protokoll foreligger.

NB! Frist for å klage over feil ved gjennomføring av valget er en uke fra d.d., dvs. 16. mai 2018.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (09.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol