Avslutning av valg/Termination of elections


Norsk:

Følgende valg avsluttes i dag, tirsdag 8. mai - kl. 15.00:

  • Valg av midlertidig vitenskapelig ansatt representant til UiS-styret
  • Suppleringsvalg til fakultetsstyrene ved SV-fakultetet og UK-fakultetet

Klikk på lenken under for å avgi stemme:

https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/preselectOrg.php?HomeOrg=uis.no&ReturnTo=https://valg.usit.no/uis/valg/login.do

Pålogging til den elektroniske valgportalen skjer via FEIDE med brukernavn (ansattnummer, syv siffer) og passord.

Du kan logge deg på valgportalen fra hvor som helst i verden.

English:

The following elections close today, Tuesday May 8th at 15:00:

  • Election of temporary academic staff to the UiS Board
  • By-election to the faculty boards at the SV-faculty and the UK-faculty

Use the following link to vote:

https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/preselectOrg.php?HomeOrg=uis.no&ReturnTo=https://valg.usit.no/uis/valg/login.do

Use your FEIDE username (employee number, seven digits) and password to log in to the Election Portal.

You can log in from all over the world.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (08.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol