Valgstart – lenke til valgportalen // Election start – link to the Election Portal


Norsk:

Følgende valg starter i dag, onsdag 2. mai - kl. 08.00, og avsluttes tirsdag 8. mai kl. 15.00:

  1. Valg av midlertidig vitenskapelig ansatt representant til UiS-styret
  2. Suppleringsvalg til fakultetsstyrene ved SV-fakultetet og UK-fakultetet

 

Klikk på lenken under for å avgi stemme:

https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/preselectOrg.php?HomeOrg=uis.no&ReturnTo=https://valg.usit.no/uis/valg/login.do

Pålogging til den elektroniske valgportalen skjer via FEIDE med brukernavn (ansattnummer, syv siffer) og passord.

Du kan logge deg på valgportalen fra hvor som helst i verden.

English:

The following elections open today, Wednesday May 2nd at 08:00, and continues until Tuesday May 8th at 15:00:

  1. Election of temporary academic staff to the UiS Board
  2. By-election to the faculty boards at the SV-faculty and the UK-faculty

Use the following link to vote:

https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/preselectOrg.php?HomeOrg=uis.no&ReturnTo=https://valg.usit.no/uis/valg/login.do

Use your FEIDE username (employee number, seven digits) and password to log in to the Election Portal.

You can log in from all over the world.


Sist oppdatert av Andreas Bjørnsen (02.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol