Godkjente kandidater til valg av midlertidig vitenkskapelig ansatt til UiS-styret // Approved candidates to the election of temporary academic staff to the UiS Board


Norsk: Frist for å nominere kandidater til valg av midlertidig vitenskapelig ansatt representant til UiS-styret var onsdag 18. april kl. 15.00. Kandidatene ble godkjent av valgstyret i møte 19. april.

Godkjente kandidater

Valget vil foregå elektronisk. Valgperioden er 2. mai kl. 08.00 til 8. mai kl. 15.00. Lenke til valgportalen vil bli sendt pr. epost når valget starter.

English: The deadline for nominating temporary academic staff to the UiS Board was April 18th at 15.00. Today the Election Board has approved the candidates.

Approved candidates

Voting will be electronic. The election takes place between May 2nd at 08.00 and May 8th at 15.00. Link to the Election Portal will be sent by email at the start of the election period.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (20.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol