Godkjente kandidater til suppleringsvalg til fakultetsstyrene ved SV-fakultetet og UK-fakultetet // Approved candidates to by-election to Faculty Boards


Norsk: Frist for å nominere kandidater til valg av vararepresentanter til fakultetsstyrene ved SV-fakultetet og UK-fakultetet, var onsdag 18. april kl. 15.00. Kandidatene ble godkjent av valgstyret i møte 19. april.

Godkjente kandidater

Valget vil foregå elektronisk. Valgperioden er 2. mai kl. 08.00 til 8. mai kl. 15.00. Lenke til valgportalen vil bli sendt pr. epost når valget starter.

English: The deadline for nominating candidates as deputies to the Faculty Boards at the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Performing Arts, was April 18th at 15.00. Today the Election Board has now approved the candidates.

Approved candidates

Voting will be electronic. The election takes place between May 2nd at 08.00 and May 8th at 15.00. Link to the Election Portal will be sent by email at the start of the election period.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (20.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol