Høring på forslag til organisering av tekniske tjenester ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet


På denne siden finnes informasjon om fremdrift vedrørende organiseringen av tekniske støttetjenester ved TN.

Høring på forslag til organisering av tekniske tjenester ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet

Les rapporten levert av arbeidsgruppa her. 

Tentativ arbeidsplan

Høringssvarene

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (07.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol