Manntallsliste - valg av midlertidig vitenskapelig ansatt til styret // Electoral roll - election of temporary academic staff to the UiS Board


Her finner du manntallslisten til valg av internt styremedlem for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte. / Here you will find the electoral roll for election of temporary academic staff to the UiS Board.

Norsk:

Her finner du manntallslisten til valg av internt styremedlem for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte. Vennligst sjekk at du står oppført i manntallet. Fristen for å klage over manntallet er onsdag 11. april kl. 15.00. Ev. klager sendes til valgstyrets sekretær Tore Bjørn Hatleskog, epost torebjorn.hatleskog@uis.no.

 

English:

Here you will find the electoral roll for election of temporary academic staff to the UiS Board. Please make sure that your name is on the list. The deadline for complaining about the electoral roll is Wednesday, April 11th at 15.00. Any complaints are to be sent do the secretary of the Election Board, Tore Bjørn Hatleskog, email torebjorn.hatleskog@uis.no


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (04.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol