NOKUTs frokostseminar om Studiebarometeret starter med frokost kl. 07.30


Kom på frokostseminar med NOKUT! Gratis frokost til påmeldte.

NOKUT har merket seg UiS sitt gode arbeid med Studiebarometeret, og har bedt om å få avholde frokostmøte ved UiS 25. april. Tema for frokostmøtet er veiledning og tilbakemelding. 

Tilbakemelding og veiledning er viktig faktor for læring. Samtidig er dette blant de temaene som studentene er og har vært minst fornøyde med i Studiebarometeret.

NOKUT ønsker å diskutere følgende spørsmål med undervisere og ansvarlige for utvalgte studieprogram og spør:

  • På noen studieprogram er studentene langt mer tilfredse med tilbakemelding og veiledning enn andre. Hvordan jobber programmene med de mest fornøyde studentene? 
  • Hvilke tiltak er satt i gang fra sentral ledelse?
  • Hvilke råd har lederne og underviserne til andre fagmiljøer på UiS – og til andre universiteter og høyskoler?

Seminaret er i KE E101. 

Vi oppfordrer ansatte og studenter til å delta på seminaret, og ønsker du frokost må du melde deg på – klikk her for påmelding. 

 


Sist oppdatert av Camilla Line (23.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol