FagpersonWeb


FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner få innsyn i informasjon lærestedet har lagret om undervisning og studenter, som klasselister, bildeoversikter og studentdata. Det har i tillegg funksjonalitet for registrering av oppmøte til undervisning, sensur og klagesensur og godkjenning av obligatorisk aktivitet.

FagpersonWeb skal kunne tjene som støtteverktøy i undervisningspraksisen. Tjenesten er et tilbud til alle FS-institusjoner og ble tatt i bruk ved Universitetet i Stavanger juli 2013.

 

Trykk her for å logge på FagpersonWeb

 

 

-Hvem kan bruke FagpersonWeb?

Fagpersonweb er primært et verktøy for fagpersoner og er en applikasjon som kommuniserer med FS (Felles studentsystem).  Det er mulig å logge på både med feide-bruker og med ID-porten (BankID, minID, Buypass eller Commfides).

Det er koblingen mellom en person og emner og studieprogram i FS som styrer hva den enkelte har tilgang til å se/gjøre i fagpersonweb. Fagpersoner må være knyttet til enten et studieprogram, et emne eller et sted som fagperson eller være lagt til som sensor i en eksamenskommisjon for å få opp informasjon om sine oppgaver og studenter. Administrativt ansatte må ha en FS-bruker for å ha tilgang til Fagpersonweb.

Her finner du brukerveiledning til FagpersonWeb

(Merk at dette er veiledning til gammel versjon av Fagpersonweb, ny og oppdatert brukerveiledning kommer snart!)

Hvis du som faglig ansatt har spørsmål om FagpersonWeb, som du ikke finner svaret på i brukerveiledningen, kan du kontakte en av de administrativt ansatte ved ditt institutt.

 

 


Sist oppdatert av Sara Mauland (25.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol