Semesterstart for nye studenter


Her er litt informasjon om semesterstart for studieåret 2018-2019.

Utdanningsutvalget fastsetter undervisningstermene for neste studieår innen møtet i oktober. For studieåret 2018 – 2019 er undervisningsterminene satt til mandag 6. august - fredag 21. desember for høstsemesteret og onsdag 2. januar - fredag 21. juni for vårsemesteret. Offisiell semesterstart er satt til mandag 13.august.

I løpet av januar opprettes en semesterstartsgruppe bestående av kontaktpersoner fra fakultet, fellestjenester og andre involverte som SiS, Fadder Bibliotek, drift, IT.

I løpet av februar oppdateres Håndbok for arbeid med semesterstart, årshjul og arbeidsplan og det avholdes et oppstartsmøte for semesterstartsgruppa for at arbeidet med å planlegge mottaket av nye studenter settes i gang. Dette arbeidet foregår på instituttene/fakultetene.

Romønsker for den første uken må bestilles separat fra annen timeplanlegging. Ønsker for rom i oppstartsuken sendes til timeplan@uis.no i løpet av mars.

Frist for å publisere informasjon om semesterstart er 30.mai.

I løpet av september avholdes et evalueringsmøte i semesterstartsgruppa og på bakgrunn av det som fremkommer der skrives det en rapport som danner grunnlag for neste års arbeid.

Mer detaljert informasjon om frister, kontaktpersoner og ansvar finnes i Håndboken.

 


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (28.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol

Håndbok om arbeidet med studiestart 2018

Rapport om studiestart 2017

Arbeidsplan 2017