Veileder for saksbehandling ved opptak til studieprogram/enkeltemne


Her finner du informasjon om hvilke plikter og rettigheter som påligger student og ansatt ved opptak.

Veileder for saksbehandling ved opptak til studieprogram/enkeltemne.


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (28.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol

Håndbok om arbeidet med studiestart 2018

Rapport om studiestart 2017

Arbeidsplan 2017