Frister og oppgaver i opptaket


Her finner du fortløpende frister over alt som har med opptaket å gjøre.

Januar – Oppdatere nettsider, klargjøre informasjon om opptakskrav.

1.februar -  Søking via Samordna opptak og lokal SøknadsWeb åpner.

1.mars – Søknadsfrist for internasjonalt opptak, tidlig opptak, de med realkompetanse, de med utenlandsk utdanning i lokalt opptak, de som ber om særskilt vurdering og enkelte studieprogram som master i utdanningsvitenskap, master i spesialsykepleie, master i barnehagevitenskap, og videreutdanning i småbarnspedagogikk. Alle nødvendige dokumenter skal lastes opp senest 5 dager etter søknadsfrist.

15. april – ordinær søknadsfrist. Alle nødvendige dokumenter skal lastes opp senest 5 dager etter søknadsfrist.

20.april – og utover blir det fortløpende lagt ut oversikt over ledige studieplasser til masterutdanninger og videreutdanninger.

1.mai– 15.mai – Svar på søknad om tidlig opptak/forhåndsløfte.

19.april kl. 11.00 – Sperrefrist for søkertall. Departementet har gitt en sperrefrist som betyr at vi ikke kan opplyse om søkertall før fristen er ute.

1.juni – Omprioriteringsfrist for lokalt opptak til mastere og videreutdanninger.

1.juli – Ettersendingsfrist for de som avslutter utdanning samme år. Omprioriteringsfrist til grunnstudiene.

20. juli – og utover blir det fortløpende lagt ut oversikt over ledige studieplasser til grunnstudiene.

20.juli – siste frist for utsending av svar på søknad via SO.

25.juli –  Svarfrist for tilbud vis SO.

24.juli –  siste svarfrist på tilbud om studieplass for de som fikk tilbudet i hovedopptaket. De som har fått tidlig opptak, vil kunne ha en tidligere svarfrist som blir oppgitt i tilbudsbrevet.

1.august – svarfrist for tilbud om studieplass via lokalt opptak.

4.august – 20.august – etterfylling av studieplasser. Dersom det er ledige studieplasser vil det fortløpende fylles opp av søkere på venteliste.

15.august – 20.august – foreløpige fremmøtetall blir tilgjengelige.

Oktober – styresak om årets opptak og styresak om studieplasser for neste år.

5.desember – siste frist for registrering av grunnstudier i Samordna opptak.

 


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (28.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol

Håndbok om arbeidet med studiestart 2018

Rapport om studiestart 2017

Arbeidsplan 2017