Opptak


Her fremgår det hvor du finner informasjon om opptak til grunnstudier, masterstudier, videreutdanninger, enkeltemner og etter- og videreutdanning samt regler om overgang.

De fleste grunnstudiene er med i Samordna opptak: https://www.samordnaopptak.no/info/  På nettsidene deres finnes informasjon om frister, regelverk og søknadsprosessen.

Grunnstudier som ikke er med i Samordna opptak er bachelorstudiene innen musikk og dans, opptak via Y-veien, Norsk språk og kultur for utenlandske søkere og forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs. Informasjon om dette finnes på våre nettsider.  http://www.uis.no/studietilbud/soeke-studieplass-ved-uis/soeking-og-opptak/

Søknad til masterstudier og videreutdanninger http://www.uis.no/studietilbud/soeke-studieplass-ved-uis/soeking-og-opptak/masterstudier-og-videreutdanninger/ går direkte til UiS. Disse studiene har lokalt opptak med søknad via UiS sin SøknadsWeb.

Informasjon om enkeltemner finnes også på våre nettsider http://www.uis.no/studietilbud/soeke-studieplass-ved-uis/soeking-og-opptak/enkeltemner/Det samfunnsvitenskapelige fakultetet har emner som er åpne for privatister. Oversikt over hvilke emner dette gjelder, samt friste, priser og fremgangsmåte for å søke finnes her: http://www.uis.no/category.php?categoryID=17338&s=17338

Oversikt over skjema, regler og prosedyrer når det gjelder overgang/overflyttinger/opptak til 2. eller 3.året finnes her: http://www.uis.no/studietilbud/soeke-studieplass-ved-uis/soeking-og-opptak/soeke-overflytting-til-uis/

Informasjon om etter og videreutdanninger finnes her: http://www.uis.no/kurs-etter-og-videreutdanning/


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (28.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol

Håndbok om arbeidet med studiestart 2018

Rapport om studiestart 2017

Arbeidsplan 2017