Valg til institutt- og senterråd for perioden 01.01.2018 - 31.07.2021 - valgresultat // Election to Institute and Center Councils for the period 01.01.2018 - 31.07.2021 - result of election


Valgresultat // result of election (pdf, 123 kb)

Undertegnet protokoll (pdf, 368 kb)


Sist oppdatert av Andreas Bjørnsen (19.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol