Obligatoriske arbeidskrav


Enkelte emner har krav om godkjent obligatoriske arbeidskrav som vilkår for å gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav kan være innleveringer, laboratorieøvinger o.l.

Kandidater som ikke oppfyller de fastsatte arbeidskrav, eller har fulgt obligatorisk undervising eller gjennomført obligatorisk praksis, skal som hovedregel nektes adgang til eksamen.

Det er likevel gjort unntak dersom årsaken til manglende gjennomføring skyldes gyldig fravær, og dekan anser det som faglig forsvarlig å la kandidaten likevel avlegge eksamen. Se nærmere eksamensforskriftens § 2-8 (3)


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (31.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol