Politiattest


Det følger av universitet- og høyskoleloven § 4-9 at studentene må legge frem politiattest ved opptak til studium der de i forbindelse med obligatorisk praksisstudier, klinisk underivsning kommer i kontakt med mindreårige, pasienter eller andre.

Ved UiS gjelder krav om politiattest for følgende studium:

  • Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag
  • Bachelor i dans med PPU
  • Barnehagelærarutdanning
  • Barnevernspedagogutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning
  • Idrett, bachelor og årseining
  • Master i spesialpedagogikk (kun studenter i feltarbeid)
  • Praktisk pedagogisk utdanning
  • Sykepleierutdanning
  • Sosialt arbeid

Hva skjer om studenten ikke har levert politiattest?

Dersom en student ikke har levert politiattest, vil vedkommende bli utestengt fra praksisopplæring/klinisk undervisning, og vil ikke få godkjent praksisperiode, noe som igjen vil føre til forsinkelser i studiet. Politiattester med merknader skal leggest frem for insitutsjonens klagenemnd som avgjør om studenten får lov til å delta i praksisopplæring/klinisk undervisning.

 

 

 

 


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (02.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol